prev next

Network Care är en upplevelsebaserad metod att utforska vår fysiska, emotionella, mentala och andliga/högre medvetande dvs vår existens. Den består av Network Spinal Analysis (NSA) samt Somatisk Respiratorisk Integrering (SRI).


NSA

Inbäddat i vårt nerv system finns mekanismer som möjliggör frigörelse av fysiska, psykiska och existensiella blockeringar. Network Kiropraktik är en metod där vi aktiverar dessa möjligheter att frigöra spänning dvs uppbunden energi och information. Detta uttrycker sig som tre fenomen, andningsvågen, somato-psykiska vågen och oscillation av bröstkorgen.

När den bundna energin har frigjorts cirkulerar den i systemet och stöttar cellulär reparation/läkning, emotionellt uttryck, mental verksamhet samt existensiella upplevelser.


Varför blir man mjuk och flexibel med det här arbetet?

Andningsvågen, en av de strategier som uppkommer spontant, är en rörelse som går genom ryggraden och drivs av en djup andning. Den smälter bort spänning och ökar kroppens flöden såsom blod, lymfa och nervsignaler. Dessutom bidrar den till djup avslappning.

Hur kan det påverka mitt fokus och mening?

Somato-psykiska vågen är en kraftfull vågrörelse genom ryggraden potent nog att frigöra information om reflexmässiga- och inlärda mönster, vilket kan ge oss insikter om olika delar av våra liv.

Hur kan det ge mig bättre hållning?

Din hållning är intimt förknippad med ditt välbefinnande. När du blir mjuk och flexibel i kroppen, släpper oförlösta upplevelser samt förändrar ohållbara mönster (beteenden, uppfattningar och strukturer), får du automatiskt en bättre hållning.


SRI (somatisk Respiratorisk integrering)

Kallas också de 12-helande stegen, då de representerar de rytmer människan i alla tider har upplevt. Många gånger har vi dock fel-gjort någon eller några av rytmerna och lärt oss att förneka eller undvika dem, vilket leder till stagnering, att sitta fast och att lida. SRI erbjuder oss verktyg att vara med varje rytm när de dyker upp så att vi kan flöda igenom dem.