prev next

HUR GÅR DET TILL?

Network Spinal Analys (NSA)

Therese avläser din hållning, spänningsmönster och energitillstånd. Därefter arbetar hon med lätta kontakter längs ryggraden på olika djup för att aktivera dina olika intelligenser, den fysiska, emotionella, mentala och existensiella. Det ger upphov till två vågrörelser längs ryggen, andning- och network vågen, samt en hjärt våg i övre bröstkorgen. Dessa uppkommer spontant och utvecklas och förfinas med tiden.

Varför blir man mjuk och flexibel med det här arbetet?

Andningsvågen, en av de strategier som uppkommer spontant, är en rörelse som går genom ryggraden och drivs av en djup andning. Den smälter bort spänning och ökar kroppens flöden såsom blod, lymfa och nervsignaler. Dessutom bidrar den till djup avslappning.

Hur kan det påverka mitt fokus och mening?

Network vågen är en kraftfull vågrörelse genom ryggraden potent nog att frigöra information om reflexmässiga- och inlärda mönster, vilket kan ge oss insikter om olika delar av våra liv.

Hur kan det ge mig bättre hållning?

Din hållning är intimt förknippad med ditt välbefinnande.               När du blir mjuk och flexibel i kroppen, släpper oförlösta upplevelser samt förändrar ohållbara mönster (beteenden, uppfattningar och strukturer), får du automatiskt en bättre hållning.

Nybesök            

En konsultation med Therese där ni tillsammans kommer att se över alla delar som kan vara avgörande för att du ska må bättre.

Återbesök

Återbesök sker individuellt till en början men allteftersom du utvecklar strategier samt känner dig trygg med entrainmenten och dess uttryck är du välkommen att delta i grupp sessioner. 

Varför grupp session? Gruppens dynamik och energi tillåter envar att få större upplevelser än vad man kan nå på egen hand. 


De 12-helande stegen/SRI

Ett möte där vi med hjälp av fokuserad uppmärksamhet, andning och rörelse utforskar den av livets rytmer som vi har svårt att röra oss igenom. Genom att förstärka rytmen och lära oss att ”surfa på vågen” använder vi oss av kraften hos varje rytm.


Resursfull Smärta          

Vart är din smärta?

Ett möte där en integrerad smärt övning står i fokus. Genom att aktivera andra nervbanor än den som för tillfället råder, skapar vi nya möjligheter för dig och din kropp.