prev next

Network Care är en upplevelsebaserad metod att utforska vår fysiska, emotionella, mentala och högre medvetande dvs vår existens. Den består av Network Spinal Analysis (NSA) samt Somatisk Respiratorisk Integrering (SRI).


NSA

Inbäddat i vårt nerv system finns mekanismer som möjliggör frigörelse av fysiska, psykiska och existensiella blockeringar. Network Kiropraktik är en metod där vi aktiverar dessa möjligheter att frigöra spänning dvs uppbunden energi och information. Detta uttrycker sig som tre fenomen, andningsvågen, somato-psykiska vågen och oscillation av bröstkorgen.

När den bundna energin har frigjorts cirkulerar den i systemet och stöttar cellulär reparation/läkning, emotionellt välmående, mental klarhet samt existensiella upplevelser.


Varför blir man mjuk och flexibel med det här arbetet?

Andningsvågen, en av de strategier som uppkommer spontant, är en rörelse som går genom ryggraden och drivs av en djup andning. Den smälter bort spänning och ökar kroppens flöden såsom blod, lymfa och nervsignaler. Dessutom bidrar den till djup avslappning.

Hur kan det påverka mitt fokus och mening?

Somato-psykiska vågen är en kraftfull vågrörelse genom ryggraden potent nog att frigöra information om reflexmässiga- och inlärda mönster, vilket kan ge oss insikter om olika delar av våra liv.

Hur kan det ge mig bättre hållning?

Din hållning är intimt förknippad med ditt välbefinnande. När du blir mjuk och flexibel i kroppen, släpper oförlösta upplevelser samt förändrar ohållbara mönster (beteenden, uppfattningar och strukturer), får du automatiskt en bättre hållning.


SRI (somatisk Respiratorisk integrering)

12 övningar utvecklade av Network kiropraktikens grundare Donald Epstein. Dessa hjälper oss att skapa och underhålla en nära relation med våra olika existensiella delar samt snabbar på utvecklingen av de tre fenomenen vi vill utveckla med NSA. När vi börjar utöva dem så börjar vi också förstå vilken kraft vi själv besitter.

                                                                                                                                                                        


Här nedan följer tre olika alternativa besöksplaner för dig som vill utveckla alla tre fenomenen. Den genomsnittliga tiden för att träna upp dessa tre är 10 månader med behandlingsplan1. Därefter har du utvecklat avancerade neurologiska strategier att upprätthålla flexibilitet och mjukhet av kroppen samt kommunikation och medvetenhet med/av dina emotionella och mentala delar.

Men kom ihåg: Du bestämmer själv hur långt du vill gå och vilken besöksplan som fungerar för dig! 

Du kan öven välja att bara gå på SRI kurserna för att få dessa verktyg att arbeta med din existens. 

Behandlingsplan 1:          

Fysisk: 2 ggr/v  +/- SRI privat el i grupp 

Emotionell: 2 ggr/v  +/- SRI privat el i grupp    

Mental: 2 ggr/v  +/- SRI privat el i grupp      

Högre medvetande: 1 ggr/v  +/- SRI privat el i grupp            


Behandlingsplan 2:                                                                         

Fysisk: 2 ggr/v                                   

Emotionell: 2 ggr/v                                          

Mental: 2 ggr/v                                                 

Högre medvetande: 1ggr/v 


Behandlingsplan 3:                                                                                                                                        

Fysisk: 1 ggr/v  + SRI grupp                   

Emotionell: 1 ggr/v  + SRI grupp                        

Mental: 1 ggr/v  + SRI grupp                           

Högre medvetande: 1ggr/v  + SRI grupp