Undersökande studier och Undervisning 


Existensiell Fysiologi

Kunskap om vår existens borde vara ett prioriterat ämne för mänskligheten. För med förståelse av hur den arbetar för oss blir det lättare att få till större och varaktiga förändringar, både på ett privat och ett kollektivt plan.

Med hjälp av Existensiell Fysiologi vill jag undersöka och utvärdera möjligheterna för dig som genomgått en svår sjukdom att komma tillbaka till hälsa och vitalitet. Det gäller dig med kvarvarande mental och/eller fysisk utmattning, du som känner olust eller är deprimerad, kanske har du fysiska besvär eller upplever identitetskriser och relationsproblem som en följd av det du gått igenom.


Min bakgrund:

För några år sedan genomgick jag en benmärgstransplantation som var en halvmatch, med mycket dålig prognos. När den inte tog fäste fick jag även ett stamcells byte och det hela ledde till att det som vanligen tar tre veckor blev till två månaders isolering på Huddinge sjukhus.

Trotts mitt dåliga skick återfick jag hälsa och vitalitet och var inom kort både medicinfri och tillbaka till arbetslivet på heltid. Eftersom jag under min rehabiliteringsperiod hade en fokuserad plan för återuppbyggnad kom en förfrågan av en läkare att skriva ner mina erfarenheter för att kunna dela med andra i samma situation. Jag kallar det Existensiell Fysiologi och den här studien handlar om att ta reda på om den även kan vara gynnsamma för andra. 

 

Arbete, utbildning:

Min bakgrund är en 5-årig högskole utbildning på Anglo European College of Chiropractic som är en del av Portsmouth University i England. Efter graduering -97 återvände jag till Sverige för praktisk tjänstgöring på Södersjukhuset i Stockholm och på Stockholms Kiropraktor Klinik samt kurs i socialstyrelsens författningslagar för att, i januari 1999, tilldelas bevis om legitimation för kiropraktik. 

Eftersom jag alltid har haft ett brinnande intresse att utforska vår natur som människa valde jag en vidareutbildning i metoden Network Kiropraktik. Det är en metod där vi aktiverar mekanismer, inbäddade i vårt nervsystem, för själv-regulering av spänning vare sig det är av fysisk eller psykisk orsak. 


Praktisk info:

Jag har utformat en praktisk handbok för att du ska få tillgång till den process och övningar som har hjälpt mig.

Resultaten mäts med hjälp av enkäter och personliga intervjuer vid påbörjan samt avslut av studien.

Tidsperioden är 10  veckor även om processen kan ta längre tid än så. Det ska dock vara tillräckligt länge för att kunna avgöra om det har blivit en positiv utveckling.

Jag vill hälsa just dig, varmt välkommen och ser fram emot vårt gemensamma arbete! Din eventuella framgång med den här processen är det jag brinner för. Om du liksom jag, genom existensiell fysiologi, kan nå och hålla oss på en plats med mer energi, välmående och hälsa, så får dessa år av sjukdom en sådan mening.


Kontakta mig för mer information