Forskning och Undervisning 


Existensiell Fysiologi

Kunskap om vår existens borde vara ett prioriterat ämne för mänskligheten. För utan den blir vi också utan de större och varaktiga förändringar som många så hett önskar se både på ett privat och ett kollektivt plan.

Med hjälp av Existensiell Fysiologi vill jag undersöka och utvärdera möjligheterna för dig som genomgått en svår sjukdom att komma tillbaka till hälsa och vitalitet. Det gäller dig med kvarvarande mental och/eller fysisk utmattning, du som känner olust eller är deprimerad, kanske har du fysiska besvär eller upplever identitetskriser och relationsproblem som en följd av det du gått igenom.


Min bakgrund:

För några år sedan genomgick jag en benmärgstransplantation som var en halvmatch, med mycket dålig prognos. När den inte tog fäste fick jag även ett stamcells byte och det hela ledde till att det som vanligen tar tre veckor blev till 2 månaders isolering på Huddinge sjukhus.

Mot alla odds tog jag mig igenom behandlingen samt återfick full hälsa och vitalitet. Mina läkare ansåg det vara en framgångssaga och blev intresserade av att förstå orsaken. Jag berättade då om processen som hade följt av beslutet att göra allt för att nå dit och insikten att jag behövde inkludera hela min existens om jag skulle ha en chans. I takt med att jag utforskade och arbetade med hela min existens ökade min livskraft och välmående så pass att jag snart var både medicinfri och tillbaka till arbetslivet på heltid. De bad mig skriva ner mina erfarenheter för att kunna dela med andra i samma situation.


Arbete, utbildning:

Min bakgrund är att jag arbetar som legitimerad kiropraktor, med en 5-årig högskole utbildning på Anglo European College of Chiropractic, som är en del av Portsmouth University i England. Jag graduerade -97 och när jag kom tillbaka till Sverige gjorde jag praktisk tjänstgöring på Södersjukhuset i Stockholm och på Stockholms Kiropraktor Klinik samt kurs i socialstyrelsens författningslagar. I januari 1999, tilldelades jag bevis om legitimation för kiropraktik av socialstyrelsen och har sedan dess arbetat med detta.

Eftersom jag alltid har haft ett brinnande intresse att utforska vår natur som människa så valde jag en vidareutbildning i metoden Network Kiropraktik. Det är en metod där vi aktiverar mekanismer, som  finns inbäddat i vårt nervsystem, för att själv-regulera, det vill säga frigöra, kroppen från spänning vare sig det är av fysisk eller psykisk orsak. Det är klart att det skapade förutsättningar för att jag skulle förstå värdet av att inkludera hela min existens om jag skulle ha en chans att komma tillbaka till full vitalitet och hälsa.


Praktisk info:

Jag har nu gjort en praktisk handbok samt fyra informations videos för att du ska få tillgång till den process och övningar som har hjälpt mig.

Resultaten mäts med hjälp av enkäter och personliga intervjuer vid på början samt avslut av studien.

Tidsperioden är tänkt till sex månader även om processen kan ta längre tid än så. Det ska dock vara tillräckligt länge för att kunna avgöra om det har blivit en positiv utveckling.

Jag vill hälsa just dig, varmt välkommen och ser fram emot vårt gemensamma arbete! Din eventuella framgång med den här processen är det jag brinner för. Om du liksom jag, genom existensiell fysiologi, kan nå och hålla oss på en plats med mer energi, välmående och hälsa, så får dessa år av sjukdom en sådan mening.


Kontakta mig för mer information